сряда, 3 юли 2013 г.

100 въпроса,100 отговора..

Един от онези дни..
Беше вчера.. Днес трябваше да бъде друг ден, но е пак един от онези.
Ядните, ревливите, сърдитите.
Със или без обективна причина.
Повторението, умората, досадата от вършенето на една и съща затъпяваща работа!
Всеки ден 100 обаждания, всеки ден 100 еднакви въпроса, всеки ден 100 еднакви отговора.
И нито един правилен.
За допъплнение и отговорността, която носи обичта.
Не че се оплаквам.
Един от онези дни..
Едната половина се стреми към градивност, а другата си излива гнева.
И напрежението.
Двама души в едно тяло- единият иска напред, а другият тегли назад.
По един джин на всяко рамо...
..се плезят един на друг.
Един от онези дни.
Които ще минат..
Просто търпение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар